MIDS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skyriaus veiklos tikslai:
  1. Administruoti ir tvarkyti Fakulteto mokslinės veiklos rezultatus.
  2. Teikti administracinę pagalbą rengiant Fakulteto mokslo inovacijų projektus.
  3. Organizuoti ir koordinuoti Fakulteto doktorantūros studijų eigą.
 2. Skyriaus uždaviniai:
  1. Administruoti Fakulteto darbuotojų mokslinę veiklą, rezultatų apskaitą bei jų ekspertinį vertinimą.
  2. Administruoti mokslinių projektų paraiškas, teikti pagalbą rengiant ir vykdant inovacinius projektus.
  3. Administruoti už mokslinę veiklą bei už doktorantūros studijas atsakingų Fakulteto šakinių padalinių veiklą.